Wij maken gebruik van cookies om anonieme analyses te volgen en om social media widgets te ondersteunen. Als u niet wilt dat cookies worden gebruikt, kunt u dat veranderen door de instructies op aboutcookies.org te volgen.
Edwin Willemse & Zn

Keuring

AMTek keuringen voor Intern transport materieel

aboma

Het AMTeK-systeem (Aboma Management Technische Keuringen) is onder andere bedoeld voor bedrijven die materieel van anderen laten inspecteren door eigen werknemers. Met deze inspecties verhogen wij de veiligheid en betrouwbaarheid van de voertuigen van onze klanten.

Onze monteurs zijn door Aboma deskundig opgeleid en worden regelmatig bijgeschoold om de inspecties uit te voeren.

Ik heb geen heftruck maar mijn machine moet wel gekeurd worden

van soest

Ook als u geen heftruck heeft kunt u met ons contact opnemen ivm een machine veiligheidkeuring. Wij hebben inmiddels voor vele klanten waar wij het onderhoud aan de machines doen ook de veiligheidskeuring gedaan.

Een kleine greep uit de machines die wij in het verleden hebben laten keuren:

  • Verreikers
  • Tuin en park machines
  • Shovels
  • Graafmachines
  • Hoogwerkers

 

Door de grote diversiteit van machines werken wij al jaren samen met een onafhankelijk gespecialiseerd bedrijf dat veiligheidskeuringen uitvoert op machines, hef- en hijsmateriaal en gereedschappen genaamd Van Soest BV.

Alle keurmeesters van Van Soest BV zijn ex-machine monteurs met verstand van zaken. Het keuren van uw machine wordt uiteraard ook op locatie gedaan.

Arbo besluit omtrent de Machine keuring

Artikel 7.4 A van het Arbobesluit:

Keuringen

Lid 3: Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.

Nota van toelichting op het Arbeidsomstandighedenbesluit: Niet voorgeschreven is met welke frequentie een arbeidsmiddel in de gebruiksfase moet worden gekeurd omdat dit afhangt van het soort arbeidsmiddel en de intensiteit van het gebruik.

Om de frequentie te bepalen kan de werkgever de risico-inventarisatie en -evaluatie op grond van artikel 4 van de Arbeidsomstandighedenwet gebruiken, waarbij als ondergrens eenmaal per jaar kan worden aangehouden.

Lid 5: Keuringen worden uitgevoerd door een deskundig natuurlijk persoon, rechtspersoon of instelling.

Nota van toelichting op het Arbeidsomstandighedenbesluit: Deskundigen moeten gekwalificeerd zijn om het desbetreffende arbeidsmiddel te mogen keuren. Zij moeten daartoe beschikken over voldoende kennis en kunde en de nodige keuringsuitrusting.